Մեր առաքելությունը

Մենք ցանկանում ենք կերտել Հայաստան, որտեղ ցանկացած մարդ տեխնոլոգիաների միջոցով կարող է ստեղծել ինչ-որ արժեքավոր բան և դրա համար կունենա սովորելու համար անհրաժեշտ գործիքներ և հնարավորություններ՝ բացահայտելոու իր ներքին կարողությունները։