Ճարտարագիտության, ծրագրավորման և անգլերենի դասընթացներ Կրթական ծրագրերի որակյալ բովանդակություն, տեխնիկապես հագեցած լաբորատորիա, առկա և 4k հեռարձակմամբ հեռավար կրթություն:

Ճարտարագիտություն

Ճարտարագիտությունն արվեստ է, որտեղ կիրառվում են գիտություն և պրակտիկ գիտելիք, որպեսզի մշակվեն և կառուցվեն սարքավորումներ, մեքենաներ, տարբեր համակարգեր։

Ճարտարագիտություն

Ճարտարագիտությունն արվեստ է, որտեղ կիրառվում են գիտություն և պրակտիկ գիտելիք, որպեսզի մշակվեն և կառուցվեն սարքավորումներ, մեքենաներ, տարբեր համակարգեր։

Ծրագրավորում

Ծրագրավորումը ծրագրային ապահովման ստեղծման գործընթաց է, որտեղ կիրառվում են ալգորիթմներ և տվյալների կառույցներ, որպեսզի կառավարվեն սարքավորումներ և համակարգեր, վերլուծվեն և արտացոլվեն տվյալներ:

Ծրագրավորում

Ծրագրավորումը ծրագրային ապահովման ստեղծման գործընթաց է, որտեղ կիրառվում են ալգորիթմներ և տվյալների կառույցներ, որպեսզի կառավարվեն սարքավորումներ և համակարգեր, վերլուծվեն և արտացոլվեն տվյալներ:

Անգլերեն

Անգլերենը միջազգային հաղորդակցման, գիտական հոդվածների և բազմաբնույթ որակյալ գրականության հիմնական լեզուն է, որին տիրապետելը խիստ անհրաժեշտ է։

Անգլերեն

Անգլերենը միջազգային հաղորդակցման, գիտական հոդվածների և բազմաբնույթ որակյալ գրականության հիմնական լեզուն է, որին տիրապետելը խիստ անհրաժեշտ է։